Löydä kuvapankki helpommin

Tämän sivuston tarkoitus on helpottaa valokuvia etsivää löytämään tarkoitusta vastaava kuvapankki lukuisten alan yritysten joukosta. Sivustolla on helppotajuista perustietoa esimerkiksi alalla toimijoiden eroavaisuuksista, hinnoitteluperiaatteista sekä tavasta tarjota valikoimassa olevia kuvia ostajan käyttöön. Kuvapankkeja on tänä päivänä tarjolla todella runsaasti niin ulkomaisissa kuin kotimaisissakin vaihtoehdoissa. Siksi onkin hyvä olla perillä alan peruskäytännöistä, jotta halutunlaiset valokuvat löytyvät mahdollisimman vaivattomasti.

 

Kuvapankit ovat erinomaisia apuvälineitä, kun valokuvia tarvitaan nopeasti. Kuten muillakin toimialoilla monet tämänkin alan yritykset tarjoavat myös selkeitä etuja asiakkaille, jotka keskittävät kuvahankintansa yhdelle valitsemalleen palveluntarjoajalle. Mutta kuinka löytää se parhaiten haettuja tarpeita vastaava taho ja vieläpä kohtuullisessa ajassa? Tämä sivusto tarjoaa vinkkejä valintaprosessiin, ja on samalla ensimmäinen alan informaatiosivu Suomessa.

 

 

kuvapankki sanan tarkoitus tällä sivustolla?

 

On hyvä tarkentaa koko käsiteltävää aihepiiriä hieman tarkemmin, jotta mahdollisilta sekaannuksilta vältytään. Kuvapankki voi joissakin yhteyksissä merkitä myös yritykselle tarkoitettua omaa palvelua, jossa on mahdollista säilyttää ulkoisella palvelimella yrityksen visuaalista aineistoa korvausta vastaan. Tällaisia palveluita on runsaasti valittavissa monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tämä sivusto ei kuitenkaan käsittele sen tyyppistä asiaa. Tällä sivustolla kuvapankki tarkoittaa alan yritystä, joka tarjoaa edustamiensa valokuvaajien myyntiin tarkoitettuja valokuvia palvelunsa kautta. Tässä yhteydessä voidaan myös käyttää ilmaisua kuvatoimisto.

 

Haasteita valokuvien metsästyksessä

 

Tällä hetkellä yksi suurin ongelma haettaessa hakukoneista valokuvien tarjoajia on, että erilaisia vaihtoehtoja tulee hakutuloksissa esille valtava määrä. Kuvapankkeja onkin tänä päivänä niin runsaasti, että asiakas joka hakee sopivia kuvia esimerksiksi web -sivustolla käytettäväksi tulee valinnanvaikeuden eteen; mikä kuvapankki valita kaikkein ehdokkaiden joukosta? Hakutuloksien sekaan mahtuu myös puhtaasti yksityiskäyttöön tarkoitettuja sivustoja, joiden tarjontaa ei kuulukaan käyttää kaupallisessa tarkoituksessa. Varsinaisten palveluntarjoajien keskuudessa yhdeksi suureksi kilpailukriteeriksi on noussut viime vuosina mahdollisimman edullinen hinta kuvia kaupattessa. Tämä ei välttämättä ole pelkästään hyvä asia, koska se on aiheuttanut myös hyvin kirjavan laadullisen tarjonnan.