Kuvapankin valinta

 

Ennen kuvapankki -valintaa on hyvä tiedostaa muutama perusasia kuvapankkien käyttämästä hinnoittelusta ja tarjonnasta.

Kuvapankki -tarjonta voidaan jakaa karkeasti kahteen eri kategoriaan. Näiden erilaisia yhdistelmiäkin käyttää jo tosin moni kuvapankki.

Myös niin sanotut MicroStock kuvapankit ovat nyt hyvin yleisiä.


Rights Managed kuvat eli RM -kuvat (Käyttöoikeus suojattu)

 

RM -kuvan ostamisella tarkoitetaan rajattua kuvan käyttöoikeuden ostamista tietyksi ajanjaksoksi tiettyä käyttötarkoitusta varten. Valokuvien hinnoittelu perustuu näiden lisäksi muun muassa kuvien käytön laajuuteen, käyttöaikaan, kuvakokoon ja maantieteelliseen käyttöalueeseen.

RM -kuva antaa vahvan tuen esimerkiksi imagoa ja brandia luodessa tai vahvistaessa. Kuvapankki -hinnoittelu RM -kuvien kohdalla on useimmiten korkeampaa kuin käyttöoikeuden osalta suojaamattomilla valokuvilla. Tämä on kuitenkin perusteltua koska asiakas saa räätälöidyt kuvat käyttöönsä haluamalleen ajanjaksolle. Jos budjetti suinkin antaa periksi, on RM -kuvien käyttö ensisijaisesti järkevintä. Kuvapankit tarjoavat yleensä hyvin helpon tavan valita RM -kuvien käyttökriteerit, joten käytännössä niiden käyttäminen on yksinkertaista.


Royalty Free kuvat eli RF -kuvat (Käyttöoikeus ei suojattu)

 

RF -kuvalla tarkoitetaan, että kuvaa saa käyttää kertakorvauksella niin paljon, ja niin kauan kuin haluaa. Tämä on hyvin helppoa ja selkeää. Miinuksena mainittakoon, että kuvaa voi käyttää kuka tahansa muukin edellä mainituin tavoin missä tähansa yhteydessä samaan aikaan. RF -kuvan käyttö toimii siis parhaiten silloin, kun kuvan ei tarvitse olla yksinoikeudella vain tietyn tahon käytössä. 

 

Lähes jokainen kuvapankki tarjoaa asiakkailleen sekä RM- että RF -kuvia. Moni kuvapankki tarjoaa asiakkailleen maksutavaksi niin kutsuttuja kuvakrediittejä. Eri kokoisilla krediittipaketeilla voidaan tällöin ostaa ja ladata tietyn kategorian kuvia niin paljon kuin ostetun krediitin määrä kuvapankista sallii.  

 

Ammattitaitoinen valokuvaaja projektikohtaisesti on luonnollisesti yksi parhaista tavoista saada haluamansa kuvat käyttöönsä yksilöllisesti. Tähän ei kuitenkaan aina ole aikaa, joten Kuvapankki -valikoiman hyödyntäminen on tällöin kätevää ja kustannustehokasta. Tasokas kuvapankki vaatii kuvaajiltaan korkeat standardit, jotka tulee täyttää ennen kuin kuvatoimisto hyväksyy valokuvaajan edustukseensa. Seuraavalla sivulla on lisää asiaa joistakin alalla toimivista palveluntarjoajista.